آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

در جریان حمله ی یک گروه به کاخ سفید ، رئیس جمهور سفید پوست امریکا گروگان گرفته میشود و به همین علت سخنگوی وی (که یک سیاه پوست است)، در زمان گروگان گرفته شدن وی جانشین او میشود و....

 

سرفصل‌ها 3
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- المپیوس سقوط کرده است
3- نکات و نظرات
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی