آکادمی آموزش آنلاین طوسی

آیا به مقصدی که لینک شما را هدایت خواهد کرد اعتماد دارید؟

به لینکی که به اشتراک گذاشته شده است نگاه کنید، آیا شما را به وب‌گاهی هدایت می‌کند که می‌شناسید؟
اگر به مقصد آن اعتماد ندارید یا آن را نمی‌شناسید نباید روی آن کلیک کنید. به‌جای آن، خودتان به طورمستقیم آدرس مقصد اینترنتی مدنظرتان را جست‌وجو کنید.
برای مشاهده نظرات وارد سایت شوید یا ثبت‌نام کنید.