آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

«رایان استون» (ساندرا بولاک) نقش دانشمندی را بازی می کند که برای نخستین بار به فضا رفته است و فضانوردی ماهر و با تجربه با نام مت کوالسکی (جورج کلونی) او را همراهی می کند. آن دو درجریان یک عملیات ترمیم شاتل فضایی  پس از انفجار سفینه ای روسی در فضا و برخورد های پسماند هایش، ارتباطشان با سفینه اکسپلوره – اصلی - قطع می شود. پس ازانفجار – مرحله اول – و رسیدن به شاتل چینی - مرحله دوم -، روایت متمرکز می شود بر روی تنهایی مطلق رایان. از جهتی کوالسکی نقطه مقابل رایان است. رایان ازسکوت و رهایی درفضا لذت می برد و وقتی در فضا معلق است به این مسئله می اندیشد که به خواسته درونی خود دست یافته است و هر چه از جریان زندگی انسانی دورتر باشد آرامش بیشتری دارد.

سرفصل‌ها 6
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- فیلم سینمایی جاذبه
3- ژانر فاجعه
4- بررسی تطبیقی فیلم با زندگی پای
5- نگرش الحادی به بنیانگذار هستی
6- آیا بدون وجود آدمی این فضای لایتناهی می تواند معنایی داشته باشد؟!
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی