آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

داستان بازي با نمايش بخشي از زندگي روزمره خانواده اي چهارنفره و نسبتا مرفه آغاز مي شود و به اين منظور دهمين سالگرد تولد جيسون، پسر بزرگ اين خانواده، مطلع شروع داستان بازي قرار گرفته است.

سرفصل‌ها 6
لیست عناوین دروس
1- باران شدید یا هوی رین
2- تقابل مدرنيته و مذهب
3- جامعه گريزي و انزوا
4- نمادها و نشان ها
5- حيوانات اوريگامي درون جعبه
6- آزمون روانشناسي يا بازي؟
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی