آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

نژاد بشر در آستانه نابودی قرار گرفته است و دنیا به عرصه جنگی خونین میان بهشت و جهنم تبدیل شده است. فرشتگان و موجودات جهنمی در قالب گلوله‌های آتشین به زمین و ساختمان‌ها شهرها برخورد می‌کنند و در همه جای دنیا نشانه‌های آغاز نبرد "آپوکالیپس" و "دوران آخرالزمان" دیده می‌شود

سرفصل‌ها 7
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه بازیDarksiders
2- Darksiders
3- چهار سوار آپوکالیپس در مکاشفه یوحنا
4- معرفی شخصیت های بازی
5- تاریخچه مسیحیت صهیونیستی
6- سرنوشت پروتستانیزم پس از لوتر
7- اهداف مسيحيان صهيونيست
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی