آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

در بسته الحاقی شمشیر اسلام که سال 2012 به بازار عرضه شد، به بازسازی و روایت جنگ های مسلمانان (دوره سلجوقیان به بعد) و حوادث مهم آن دوران می‌پرداخت. در این بخش امکانات جدیدی به بازی افزوده شده بود که بررسی این امکانات می‌تواند دیدگاه سازندگان بازی به دین مبین اسلام و چگونگی گسترش آن را مشخص نماید:

 

سرفصل‌ها 4
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه بازی Crusader Kings 2
2- Crusader Kings II
3- شمشیر اسلام Sword of Islam
4- فرزندان ابراهیم Sons of Abraham
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی