آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

در این انیمیشن هم یکبار دیگر مانند سری داستان های "هری پاتر" جادوگران به دو دسته خوب و بد تقسیم شده اند. جادوگرانی که هدفی والا دارند و وجودشان در جوامع بشری لازم است! و جادوگرانی که فقط درصدد گسترش شر هستند و حتی با جادوگران خوب هم مشکل دارند!!!

سرفصل‌ها 4
لیست عناوین دروس
1- خلاصه ونکات
2- پرانا چیست؟
3- نکات
4- بررسی و نقد ها
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی