آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

سید مهدی نقوی

مدیر محتوایی
avatar

در این دوره با مفهوم کوکی آشنا خواهید شد و متوجه می شوید که کوکی ها چه کاری انجام می دهند و آیا چیز خوبی هستند یا خیر

سرفصل‌ها 5
آشنایی با کوکی
1- کوکی چیست؟
2- کوکی ها چگونه کار می کنند؟
3- کاربردهای خوب کوکی ها
4- کاربردهای بد کوکی ها
5- مدیریت کوکی های مرورگر
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی