آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar


داستان ایلیزیوم، در سال 2154 اتفاق می افتاد. در این دوران محل زندگی انسانها به دو دسته تقسیم بندی شده است. گروه اول افرادی هستند که در منطقه ای خارج از جو کره زمین به نام "ایلیزیوم / Elysium" ساکن هستند. این افراد رفاه و امنیت فوق العاده ای دارند و اغلب هم بیماری هایشان در کسری از ثانیه درمان می شود. اما گروه دوم ساکنان طبقه ضعیف اجتماع هستند که در سیاره زمین ویران شده زندگی میکنند و امنیت و رفاهی ندارند.

سرفصل‌ها 5
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- ایلیزیوم
3- خلاصه و نکات
4- پردیس کجاست؟
5- از متروپولیس تا پردیس!
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی