آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

سید مهدی نقوی

مدیر محتوایی
avatar

در این فیلم کشتار مسلمانان و تفوق صلیبیون بر آنها در جنگ با صحنه های اکشن همراه می شود تا بیننده را هرچه بیشتر مشتاق به دیدن کشته های مسلمانان کند.

سرفصل‌ها 6
شناسنامه و نقد فنی فیلم
1- شناسنامه فیلم
2- خلاصه داستان
3- بررسی فنی فیلم
بررسی محتوایی فیلم
4- جنگ با مسلمانان
5- مادران بی رحم
6- اعتیاد و خمر دائم، عاقبت جنگجویان صلیبی
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی