آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

گروهي از مأموران اف.بي.آي در حال بررسي يك بمب‌ گذاري تروريستي در يك مجتمع مسكوني متعلق به كارگران آمريكايي در عربستان سعودي هستند ( داستان اين فيلم از جريان دو بمب‌ گذاري واقعي در عربستان سعودي الهام گرفته است). چهار مأمور ويژه آمريكايي مسئوليت دارند تا ضمن بررسي بمب‌ گذاري روي داده ، ظرف كمتر از پنج روز، مجرمان را شناسايي و دستگير كنند.

سرفصل‌ها 4
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- قلمرو بهشت
3- نقد فیلم
4- نتیجه گیری
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی