آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

سید مهدی نقوی

مدیر محتوایی
avatar

یکی از راه‌های کلیدی ارتباط در دنیای امروز برای کارشناسان ارتباطات (چه روزنامه‌نگار و چه روابط عمومی) ایمیل است. بسیار اتفاق می افتد که قرارهای مصاحبه یا قرار برای تهیۀ گزارش یا حتی گفت‌وگوهای مکتوب از این طریق تنظیم و ارسال شوند.

برای یک کارشناس ارتباطات، توانایی در ارسال ایمیل تاثیرگذار و جالب توجه از اهمیت بالایی برخوردار است. فرض کنید می‌خواهید به یک شخصیت معروف از طریق ایمیل پیشنهاد مصاحبه بدهید، یا این که از یک مسئول که فرصتی برای مصاحبۀ حضوری ندارد با ارسال سئوالات گفت‌وگوی مکتوب بگیرید؛ این درخواست چگونه مطرح شود تا پاسخ دلخواهتان را دریافت کنید؟ شیوۀ نگارش یک نامۀ اداری برای یک کارشناس روابط عمومی از طریق ایمیل چیست؟

وقتی که ایمیل می‌نویسید با کاربرد چند قاعدۀ ساده می­ توانید مطمئن شوید که ایمیل تاثیر مثبتی می‌گذارد و پاسخی را که می‌خواهید برایتان می‌گیرد. در ادامه به این قواعد نگاهی می‌اندازیم و نمونه‌های خوب و بد مربوط به هر کدام را در پایان هر بخش شرح می دهیم.

سرفصل‌ها 5
آموزش
1- موضوع ایمیل مثل تیتر عمل می کند
2- در هر ایمیل یک نکته را مطرح کنید
3- پاسخی را که می‌خواهید، تعیین کنید
4- گنجاندن کل پیام در عنوان ایمیل
5- یک مکاتبه کنندۀ خوب باشید
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی