آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

عملیات با مشکلی جدی روبرو شده و با حمله انتحاری چند جوان ایرانی که با فریاد یا حسین و یا علی خود را روی روبات ها انداخته و آن ها را منفجر می کنند، به نبردی تمام عیار تبدیل می شود...

سرفصل‌ها 3
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- ناجیان غربی می آیند
3- نکات داستان
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی