آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

در بخش های ابتدایی فیلم، ماجرای نبرد داریوش شاه با یونانیان و کشته شدن وی به دست یک سردار آتنی به نام تمیستوکلسس (Themistocles) روایت می شود و سپس ماجرا به چگونگی به تخت نشستن خشایارشاه می پردازد.

 

سرفصل‌ها 5
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- 300 : Rise of an Empire
3- خلاصه ونکات
4- نبرد سالامیس
5- تمیستوکلسس
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی