آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

امیرحسین  صفری

مدیر محتوایی
avatar

شما می توانید با استفاده از این دوره اصول ساخت یک محتوای الکترونیکی رو یاد بگیرید. با ما همراه باشید.

سرفصل‌ها 16
محتوای الکترونیکی چیست؟
1- محتوای الکترونیکی چیست؟
2- روش های یادگیری
3- روش جنبشی
4- روش های دیداری و شنیداری
5- محتوای الکترونیکی با چه ابزارهایی تولید می شود
6- یک محتوای الکترونیکی خوب چه ویژگی هایی دارد
چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی
7- 4 فرآیند اساسی در تولید محتوا
8- جمع‌آوری محتوای آموزشی
9- آماده‌سازی محتوای جمع‌آوری‌شده
10- اتوران سازی
طراحی اولیه محتوای الکترونیکی
11- روش طراحی خطی محتوای الکترونیکی
12- روش طراحی فهرستی محتوای الکترونیکی
13- روش ترکیبی طراحی محتوای الکترونیکی
14- تمرین
طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی
15- المان های لازم برای یک محتوا
16- عناصر راهبری محتوای الکترونیکی
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی