آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

چهارچوب ساختاری و کلی این داستان شباهت های بسیار زیادی به روایت تحریف‌شده آوارگی قوم یهود و ماجرای سرزمین موعود آن‌ها دارد. حال اینکه این اتفاق به‌صورت عمدی از سوی نویسنده و کارگردان اثر رقم خورده و یا صرفاً تمام این شباهت‌ها اتفاقی بوده و یا این که درصورت عمدی بودن چرا تاریخ یهود برای کودکان مسلمان بدین شکل بازسازی و روایت شده و چه هدفی در پی این کار دنبال می شده، جای بسی تامل دارد!

موش‌ها در قسمت اول حجاب داشتند و فرهنگ ایرانی در آن جلوه داشت؛ بازار، گرمابه، زورخانه و موسیقی سنتی اما در قسمت دوم، سبک زندگی آشکارا مدرن شده و شهر موش‌ها2 سبک‌زندگی فرانسوی را ترویج می‌کند؛ از رستوران‌ رفتن شبانه که عادت فرانسوی‌هاست تا پیانو نواختن، شکل لباس‌ها، آرایش مو، گیتار نوازی و همچنین نام‌هایی مانند‌ آژان دو موشان.

سرفصل‌ها 11
شهر موشهای 1
1- آشنایی با ماجرا قوم یهود
2- آشنایی با ماجرا شهر موشها 1
3- شباهت موشها و قوم یهود
شهر موشهای 2
4- آشنایی با عوامل
5- خلاصه داستان
6- نقد تکنیکی
7- نقد محتوای
8- چرا موش؟
9- لقب «موش کثیف» از کجا آمد؟
10- گربه نماد کیست؟
11- ایراد ها و نواقص
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی