آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

در این بازی امکاناتی مانند مسدود نمودن خیابان توسط بلوگ های سیمانی، یا آتش زدن سطل های زباله، ساخت کاکتیل مولوتو، حمل پرچم ها و پلاکاردهای اعتراض آمیز و ده ها امکان دیگر برای گروه معترضین و امکاناتی نظیر پرتاب گاز اشک آور، بازداشت معترضین، استفاده از گاز خردل و...را برای کاربر فراهم آورده است

سرفصل‌ها 2
عناوین دروس
1- Riot
2- ایده بازی
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی