آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

شب‌ هنگام تلویزیون به طور مستقیم تصویر چهارده سفینۀ نورانی بر فراز مکزیکوسیتی را پخش می‌کند و همان وقت گراهام که کشیش است به برادرش خبر می‌دهد که این وقایع، آخرالزمانی هستند. او تأکید می‌کند که برخی نشانه‌ها بر وجود خداوند دلالت دارند و مریل با تأیید سخن او، از تجربۀ خود در این خصوص می‌گوید.

سرفصل‌ها 6
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- نشانه های 2002
3- خلاصه داستان
4- نقد و تحلیل
5- سلمان رشدی های جدید
6- از منظر ادیان
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی