آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

داستان بازی ملقمه ای از اساطیر اروپای شرقی، و به طور خاص کشور اسکاندیناوی است. به همین دلیل هم تمامی اسامی به کار رفته در این داستان ، اسامی اروپایی (اسکاندیناویایی) هستند. اما در میان این اسامی یک نام غیر اروپایی به شدت خودنمایی می کند، و آن نام ملکه آن سرزمین یعنی فاطمه است.

 

شاید در ابتدا شنیدن این نام خواننده را به یاد نام شخصیت فاطیما که در سال 1917 چند کودک مدعی تماس با او بودند بیندازد، و عده ای مدعی شوند که منظور از فاطیما در این داستان، همان فاطیما است. در پاسخ باید گفت که فاطیمای مورد بحث در کشور پرتغال دیده شده و هیچ ارتباطی به اسکاندیناوی ندارد. درضمن درمورد این که چرا حضرت مریم خود را در این دیدارها فاطیما (فاطمه) معرفی کرده و مباحث پیشگویی های او درمورد آینده جهان هم جای بحث و تحقیق مفصلی دارد

سرفصل‌ها 11
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه بازی Undead Knights
2- داستان بازی
نکاتی در مورد بازی
3- برخی نکات بازی
4- قراردارد با شیطان
5- پیمان های ذکر شده در بازی و کیفیت آن ها
6- شخصیت فاطمه در بازی
7- ملیجک (jester) پادشاه!
8- کریستال رهایی بخش
9- رد پای یهود در بازی
10- نفیلیم چیست و از کجا آمده است؟
11- سخن آخر
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی