آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

پنج سال از زمانی که هیکاپ و بی‌دندان توانستند با موفقیت اژدهایان و وایکینگ‌ ها را باهم متحد کنند سپری‌شده است. درحالی‌ که آسترید، اسناتلوت و بقیه گروه در مسابقه‌ی اژدها سواری با یکدیگر رقابت می‌کنند، جفت جدایی‌ ناپذیر در عمق آسمان سیر می‌کنند و قلمروهای ثبت‌ نشده را در نقشه ترسیم و به کاوش برای کشف جهان‌های جدید ادامه‌ می‌دهند. دریکی از سفرهای ماجرا جویانه دو دوست (هیکاپ و آسترید) با غار اسرار آمیر یخی که خانه‌ی صدها اژدهای وحشی و اژدها سواران مرموز است، روبرو می‌شوند. ناگهان آن‌ها خود را در کانون یک میدان نبرد می‌یابند...

سرفصل‌ها 12
لیست عناوین دروس
1- چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟
2- کاراکتر ها
3- خلاصه داستان
4- درباره شرکت سازنده و پویانمایی
5- مولفه های استراتژیک _ قدرت
6- ادامه مولفه های استراتژیک _ قدرت
7- یافتن مناطق و سرزمین‌های جدید، قلمرو گشایی و مرز نگاری
8- دوستی با دشمن
9- رهبری _ Leadership
10- نفی تمامیت‌خواهی
11- 6 ویژگی
12- تغییر جهان، فراهم کردن امنیت برای هم‌پیمانان
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی