آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

شما در حال تماشا شدن هستید. دولت یک سیستم مخفی دارد : یک ماشین که از شما در هر ساعت از هر روز جاسوسی می کند. من می دانم چرا که خودم آن را ساخته ام. من دستگاه را برای تشخیص اعمال ترور طراحی کرده ام ، اما آن همه چیز را می بیند !!!!

سرفصل‌ها 4
لیست عناوین دروس
1- فرد تحت نظر
2- خلاصه داستان فیلم
3- بازیگران
4- اهداف فیلم
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی