آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

امیرحسین  صفری

مدیر محتوایی
avatar

در این دوره آموزشی، شما با تاریخچه و اصطلاحات تدوین آشنا شده و مبانی تدوین را بصورت تئوری خواهید آموخت.

این دوره، آموزش عملی تدوین یک فیلم با یک نرم افزار خاص نیست! بلکه مباحث تئوری پیش نیاز تدوین می باشد.

حتی در صورتیکه تدوین عملی بلد باشید نیز این دوره برای شما مفید خواهد بود.

 

سرفصل‌ها 56
توضیحات
1- مقدمه
2- تدوین و تدوینگر
3- زمان آغاز تدوین
4- اهمیت تدوین
اصطلاحات مونتاژ
5- سکانس Sequence (فصل)
6- پلان Plan (نما)
7- شات Shot (برداشت)
8- شات لیست Shot List (فهرست برداشت ها)
9- کلاکد Clacked (صدای تق)
10- کالر بار Color Bar و Bar & Tone
11- اسکوپ Scope
12- راش Rash
13- راف کات Raff cut (بریدن اضافکت ها)
14- تیتراژ
15- پلاتو
16- ووله
17- نریشن Narration
18- اینسرت Insert
19- تایتل Title
20- ساب تایتل sub Title (زیرنویس)
21- کات Cut (بریدن)
22- جامپ کات Jump Cut (پرش تصویری)
23- ترانزیشن Transition
24- دیزالو Dissolve
25- فید این Fade In
26- فید اوت Fade Out
27- وایپ Wipe
28- سوپر ایمپوس Super Impose
29- موشن Motion
30- کراپ Crop
31- رول Roll
32- کراول Crawl
33- مانیتور Monitor
34- تدوین موازی Cross-cutting
35- تصاویر روی هم Multiple-Exposure
36- تصاویر کنارهم Multiple-Image
شروع کار
37- ویژگی هایی که یک تدوینگر باید داشته باشد
38- مراحل تدوین فیلم
انواع برش
39- مچ کات یا برش هماهنگ
40- جامپ کات یا پرش ناگهانی
41- برش اپتیکی
42- فِیداین یا ظهور تدریجی
43- فِیداوت یا محو تدریجی
44- درباره فِید ها <<مهم>>
45- دیزالو یا برهم نمایی
46- یک نکته مهم
افکت ها
47- تعریف افکت
48- 1. فید- این .آشکار شدن تدریجی
49- فید- اوت . محو تدریجی
50- فوندو
51- دیزالو
52- سوپرایمپوز ، بر هم نمایی
53- وایپ ، روبش
54- آیریس
اصول تدوین
55- مونتاژ
56- برش یا کات در چه زمانی خوب عمل می کند که دلیلی برای آن وجود داشته باشد
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی